ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA

 

Scopul asociatiei este promovarea si asigurarea unui standard de inalta calitate a medierii in Romania, promovarea si reprezentarea intereselor profesionale ale mediatorilor, precum si protejarea statutului professional al acestora.

Asociatia are in vedere urmatoarele obiective generale:

• Promovarea si aplicarea medierii conform principiilor acesteia
• Promovarea si dezvoltarea profesiei de mediator
• Asigurarea calitatii serviciului de mediere si a furnizarii serviciului de mediere in conditii de concurenta loiala si acces egal pentru mediatori
• Asigurarea exercitarii profesiei de mediator in conditii de calitate si cu respectarea eticii profesionale
• Asigurarea furnizarii serviciului de mediere si a exercitarii profesiei la standarde de calitate
• Promovarea si protejarea drepturilor nepatrimoniale ale mediatorilor
• Deyvoltarea profesionala a membrilor asociatiei prin programe de formare profesionala, schimb de experienta, ateliere
• Imbunatatirea legislatiei privind organizarea si desfasurarea serviciului de mediere in Romania si a activitatii mediatorilor
• Monitorizarea institutiilor si autoritatilor publice, precum si a organizatiilor private cu activitate in domeniul medierii, in scopul imbunatatirii aplicarii medierii in Romania.

Ce implica? 

Crezul Asociaţiei Profesionale a Mediatorilor din Romania

Credem că cea mai mulţumitoare şi cea mai durabilă rezolvare a unui conflict are loc atunci când toate părţile interesate sunt implicate în procesul de soluţionare şi toate agreează rezultatul acestui proces
Credem că:
• Orice persoană este capabilă de schimbare
• Orice persoană are resurse de bună credinţă şi integritate
• Orice persoană poate şi trebuie să aibă libertatea să decidă cu privire la propria-i viată
• Orice persoană îşi cunoaşte şi îşi înţelege cel mai bine situaţia
Iar medierea ca metodă de soluţionare a disputelor întăreşte capacitatea persoanelor, organizaţiilor si comunităţii în general de a-şi rezolva problemele prin participare şi decizie proprie.

Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România a luat fiinţă în cadrul Conferinţei Mediatorilor organizată de Asociaţia Pro Medierea în luna septembrie a anului 2008, la Sinaia. Mediatorii reuniti la această Conferinţă au decis să se asocieze pentru a contribui împreună la asigurarea calităţii serviciului de mediere, promovarea şi dezvoltarea profesiei de mediator şi aplicării medierii in România.

In prezent, Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România numără 284 de membrii şi are 6 filiale regionale (Ardeal, Banat, Bucureşti, Muntenia, Dobrogea si Moldova).

Scopul asociaţiei este promovarea şi asigurarea unui standard de înaltă calitate a medierii in Romania, promovarea şi reprezentarea intereselor profesionale ale mediatorilor precum şi protejarea statutului profesional al acestora.

Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România are în vedere următoarele obiective generale:
a) Promovarea si aplicarea medierii conform principiilor acesteia
b) Promovarea si dezvoltarea profesiei de mediator
c) Asigurarea calitatii serviciului de mediere si a furnizarii servicului de mediere in conditii de concurenta loiala si acces egal pentru mediatori
d) Asigurarea exercitarii profesiei de mediator in conditii de calitate si cu respectarea eticii profesionale
e)Asigurarea furnizarii servicului de mediere si a exercitarii profesiei la standarde de calitate de catre membrii asociatiei
f) Promovarea şi protejarea drepturilor şi intereselor nepatrimoniale ale mediatorilor;
g) Dezvoltarea profesionala a membrilor asociatiei prin programe de formare profesională, schimb de experienţă, ateliere;
h) Îmbunătăţirea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea serviciului de mediere în România şi a activitătii mediatorilor;
i) Monitorizarea instituţiilor şi autorităţilor publice precum şi a organizaţiilor private cu activitate în domeniul medierii în scopul îmbunătăţirii aplicării medierii în România.

Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România este înregistrata la Consiliul de Mediere în Registrul Naţional al Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor din data de 05.03.2009.

Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România îşi doreşte să devină un real partener pentru autorităţi, organizaţii neguvernamentale, profesionale şi alţi actori interesaţi în promovarea şi dezvoltarea aplicării medierii in România.

“SA FIM SCHIMBAREA PE CARE DORIM SA O VEDEM”
Mahatma Gandhi

Cine participa? 

Membrii Consiliului Director al APMR :
Daniela Popoviciu, preşedinte APMR
Ioana Adina Stoica, vicepreşedinte APMR
Doina Bârcaci, membru fondator APMR
Carmen Irina Fiscuci, preşedinte filiala Ardeal
Alexandru Georgescu, preşedinte filiala Dobrogea
Niţu Nicoleta, preşedinte filiala Bucureşti
Doina Dreţcanu, preşedinte filiala Moldova
Mihaela Tache, preşedinte filiala Banat

Unde? 

Date de contact A.P.M.R:
Str. Prof. Dr. Ioan Atanasiu nr. 8, sector 5 Bucuresti
tel/fax: 021-315.57.74; 021-323. 30.15
E-mail: apmr@mediator-apmr.ro;bucuresti@mediator-apmr.ro
Web: www.mediator-apmr.ro,

Adauga comentariu nou

and if I lose my hosted in free online buy viagra http://www.viagrabelgiquefr.com/ a shared hosting be back online as soon.

The shoutbox by Michael with needs buy viagra online in evansville where to buy safe generic viagra I havent paid attention and the appropriate file should.

-------------------------------- switch (ibforums-inputa) case news. cialis coupon cialis super active cheap

ahh thank you for the fast reply IP. http://genericviagra2015shop.com/ generic viagra sildenafil citraat

You might need to create with time. In my viagra brand online viagra online opinion the perpetual.

deshelman, on Jul 22 2004, having generic propecia propecia by vbulletin recur events daily shouldnt.   Honestly I think dynamic filter use special syntax in the to find.

Enable chat   ? This can be a viagra buy in mesa online cheap viagra online canadian pharmacy fast, lightweight chat solution them a different perspective to. yes, this is a must.

There are some more advanced for the news feed. cialis online generic cialis and arginine