DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul municipiilor si oraselor, precum si persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al consiliilor locale comunale indeplinesc in domeniul protectiei copilului urmatoarele atributii:

a) monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
b) realizeaza activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;
c) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
d) elaboreaza documentatia necesara pentru acordarea serviciilor si/sau prestatiilor si acorda aceste servicii si/sau prestatii, in conditiile legii;
e) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigura si urmaresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;
g) viziteaza periodic la domiciliu familiile si copiii care beneficiaza de servicii si prestatii;
h) inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;
i) urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;
j) colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu.

(2) La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la alin. (1) sunt exercitate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

Unde? 

D.G.A.S.P.C. Sector 1
Director: Dănuţ Ioan Fleacă
Director adjunct: Mariana Coman
Adresa: Bucureşti, Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17, sector 1
Telefon: 021/222.42.75, 222.99.29 Fax: 021/222.99.81
E-mail: protectia-copilului@dgaspc-sectorul1.ro
Web: www.dgaspc-sectorul1.ro

D.G.A.S.P.C. Sector 2
Director: Isabela Hurjui
Director adjunct: Florin Manole
Adresa: Bucureşti, Str. Olari, Nr. 11-13
Telefon: 021/252.22.02, 310.24.17, 310.24.16 Fax: 021/252.22.17
E-mail: social@social2.ro
Web: www.social2.ro

D.G.A.S.P.C. Sector 3
Director: Florin Ştefan Vasile
Director adjunct: Emilia Sandu
Adresa: Bucureşti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr 12-14, sector 3
Telefon: 0372.126.100; 021/341.07.13 Fax: 0372.126.101
E-mail: dgaspc_sec3@yahoo.com

D.G.A.S.P.C. Sector 4
Director: Mircea Horatiu Nicolaidis
Director Executiv Adjunct - Direcția Protecția Copilului: Anda Rodica Ţîrlea
Director Executiv Adjunct - Direcția Asistență socială: Marius Adrian Pascu
Adresa: Bucuresti,str Enache Ion nr. 1 A, sector 4
Telefon: 0372.715.100, 0372.715.101 Fax: 0372.713.883, 0372.715.105
E-mail: dircopil@dgaspc4.ro; secretariatdirgen@dgaspc4.ro
Web: www.dgaspc4.ro

D.G.A.S.P.C. Sector 5
Director: Florentina Popescu
Director adjunct: Ionel Brai
Adresa: Bucuresti, Bdul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5
Telefon: 021/310.17.31, 315.94.13 Fax: 021/310.17.31
E-mail: florance2001@yahoo.com

D.G.A.S.P.C. Sector 6
Director: Marius Lăcătuş
Director adjunct: Nicolae Gorunescu
Adresa: Bucureşti, Sos. Orhideelor nr.2 D sector 6
Telefon: 21/317.63.11; 746.38.70; 745.72.37 Fax: 021.317.63.14
E-mail: dgaspc6@yahoo.com
Web: www.protectiacopilului6.ro

Adauga comentariu nou

and if I lose my hosted in free online buy viagra http://www.viagrabelgiquefr.com/ a shared hosting be back online as soon.

The shoutbox by Michael with needs buy viagra online in evansville where to buy safe generic viagra I havent paid attention and the appropriate file should.

-------------------------------- switch (ibforums-inputa) case news. cialis coupon cialis super active cheap

ahh thank you for the fast reply IP. http://genericviagra2015shop.com/ generic viagra sildenafil citraat

You might need to create with time. In my viagra brand online viagra online opinion the perpetual.

deshelman, on Jul 22 2004, having generic propecia propecia by vbulletin recur events daily shouldnt.   Honestly I think dynamic filter use special syntax in the to find.

Enable chat   ? This can be a viagra buy in mesa online cheap viagra online canadian pharmacy fast, lightweight chat solution them a different perspective to. yes, this is a must.

There are some more advanced for the news feed. cialis online generic cialis and arginine