INFORMARE

 

Admiterea in facultatile Academiei “Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs.
In anul 2014, Academia are urmatoarele facultati:
-Facultatea de Politie, specializarile “Ordine si siguranta publica“ cu durata de 3 ani (invatamant cu frecventa) si “Drept” cu durata de 4 ani (invatamant cu frecventa)
-Facultatea de Pompieri, specializarea “Instalatii pentru constructii-pompieri” cu durata de 4 ani (invatamant cu frecventa)
-Facultatea de Arhivistica, specializarea “Arhivistica” cu durata de 3 ani (invatamant cu frecventa)
Numarul de locuri pentru fiecare specializare va fi publicat pe site-ul
www.academiadepolitie.ro, la data aprobarii prin Hotarare a Guvernului, conform legii.
La concursul de admitere participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta.
Conditiile de participare se gasesc pe site-ul mentionat mai sus. Dintre acestea, mentionam in sinteza:
-Sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania
-Sa cunoasca limba romana scris si vorbit
-Sa fie declarat apt din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile sunt realizate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne
-Sa aiba varsta de 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs: sa aiba varsta de pana la 27 de ani, pentru forma de invatamant cu frecventa sau de pana la 35 de ani, pentru forma de invatamant cu frecventa redusa
-Sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00
-Sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant
-Sa aiba inaltimea de minimum 1,65 m la barbati si minimum 1,60 m la femei
-Sa nu aiba antecedente penale si sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea
La admitere pot participa si cetatenii statelor UE si cei ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, daca au certificate de competenta lingvistica pentru limba romana.
In cazul candidatilor care concureaza pe locuri distincte (romi, maghiari, alte minoritati nationale), acestia vor depune suplimentar la dosarul de recrutare si actele care dovedesc faptul ca indeplinesc conditiile participarii pe aceste locuri.
Dosarele de recrutare ale candidatilor se constituie in conformitate cu OMAI 665/2008.
Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:
-Cerere-tip
-Fisa medical tip de incadrare, in original, concluzionata de medic, cu avizul “Apt pentru Academia de Politie”
-Copia dupa cartea de identitate
-Copii legalizate dupa certificatul de nastere si cel de casatorie
-Avizul psihologic
-Cazierul judiciar
-2 fotografii color ¾ cm
-Declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu a mai urmat o perioada de studii sau un ciclu complet de studii universitare de licenta sau echivalente, in regim bugetat.

Etapele concursului:
Etapa I - sustinerea probelor eliminatori
Probele eliminatorii la Facultatea de Politie si Facultatea de Pompieri sunt: Contravizita medicala si Verificarea aptitudinilor fizice.
Aceste probe se desfasoara la sediul Academiei de Politie - situat in Bucuresti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A.
Probele eliminatorii la Facultatea de Arhivistica sunt: Examenul medical si Evaluarea psihologica.
Examenul medical se desfasoara la sediul Academiei de Politie iar Evaluarea psihologica la Centrul de testare psihologica al M.A.I.
Examinarea medicala a candidatilor la Facultatea de Arhivistica se efectueaza in ziua inscrierii candidatului, in perioada de inscriere.
Candidatii care poarta ochelari sunt obligati sa se prezinte la contravizita medicala cu ochelarii. Nu se accepta prezentarea la contravizita medicala cu lentile de contact.
Pentru sustinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidatii se vor prezenta la Academie cu echipamentul sportiv necesar; nu se admite purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.
In cazul in care, inainte de proba de verificare a aptitudinilor fizice, la cererea candidatului, subcomisia medicala constata ca acesta, din motive medicale, nu o poate sustine, acesta va fi reprogramat cu o alta grupa/ serie in intervalul alocat etapei I, fapt ce va fi consemnat prin proces-verbal
Probele se sustin in ordinea prezentata si fiecare dintre ele este eliminatorie.

Proba de evaluare a cunostintelor
Etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunostintelor, se desfasoara dupa cum urmeaza:
a. La Facultatea de Politie si Facultatea de Arhivistica - la sediul Academiei de Politie, situat in Bucuresti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A;
b. La Facultatea de Pompieri - la sediul facultatii, situat in Bucuresti, sectorul 2, str. Morarilor nr 3.
In functie de numarul de candidati inscrisi si de capacitatea salilor disponibile pentru concurs, facultatile pot organiza sustinerea probei in una sau mai multe serii de concurs.

Proba de evaluare a cunostintelor la Facultatea de Politie consta in aplicarea unui Test grila la disciplinele: Istorie, Limba romana si Limba straina.
Testul grila se elaboreaza sub forma unui chestionar cu intrebari din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.
Intrebarile din chestionar se intocmesc, se evalueaza si se noteaza separat, pe discipline.
Timpul alocat desfasurarii probei este de 4 ore.
Manualele scolare si tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevazute pentru examenul de bacalaureat 2014 (Anexa nr.2) si sunt afisate pe site-ul Academiei.

CALENDARUL ACTIVITATILOR
FACULTATEA DE POLITIE
PERIOADA DE CONCURS: 20.07 – 04.08.2014
Inscrierea candidatilor 20 - 21.07.2014, orele 800 - 1600
Etapa I – eliminatorie 23.07 – 29.07.2014 - conform graficului
Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor scrise si repartitia acestora
pe serii de concurs si sali 30.07.2014
Etapa a II-a – Sustinerea probelor scrise 31.07.2014, ora 09.00
Afisarea rezultatelor la probele scrise 01.08.2014
Depunerea contestatiilor la probele scrise 01.08.2014, ora 10.00 – 02.08.2014, ora 10.00
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 03.08.2014
Prezentarea candidatilor declarati admisi In vederea efectuarii masuratorilor pentru
uniforma 04.08.2014, ora 10.00

FACULTATEA DE POMPIERI
PERIOADA DE CONCURS: 20.07 – 29.07.2014
Inscrierea candidatilor 20 - 21.07.2014, orele 800 - 1600
Etapa I – eliminatorie 23.07 – 24.07.2014 - conform graficului
Afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor scrise si repartitia acestora
pe serii de concurs si sali 25.07.2014
Etapa a II-a – Sustinerea probelor scrise 26.07.2014, ora 09.00
Afisarea rezultatelor la probele scrise 27.07.2014
Prezentarea candidatilor declarati admisi In vederea efectuarii masuratorilor pentru
uniforma 27.07.2014, ora 09.00
Depunerea contestatiilor la probele scrise 27.07.2014, ora 09.00 – 28.07.2014, ora 09.00
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 29.07.2014, ora 09.00

FACULTATEA DE ARHIVISTICA
PERIOADA DE CONCURS: 14.07 – 03.08.2014
Inscrierea candidatilor si vizita medicala 14 – 25.07.2014, orele 800 - 1600
Testarea psihologica 28.07.2014
Anuntarea rezultatelor la testarea psihologica 29.07.2014
Sustinerea probelor scrise (90 minute) 31.07.2014, ora 09.00
Afisarea rezultatelor la probele scrise 01.08.2014
Depunerea contestatiilor la probele scrise 01.08.2014, ora 10.00 – 02.08.2014, ora
10.00
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 03.08.2014, ora 10

Taxa de inscriere la concurs
In vederea participarii la concursul de admitere, candidatii sunt obligati sa achite o taxa de inscriere , in valoare de 300 lei.
Aceasta se achita la prezentarea candidatilor la sediul Academiei, in vederea inscrierii la concursul de admitere.
Sunt scutiti de plata taxei, candidatii aflati intr-una din situatiile enumerate mai jos:
a)sunt orfani de ambii parinti;
b)provin din casele de copii sau din plasament familial;
c)sunt copii ai personalului didactic in activitate;
d)sunt copii ai personalului M.A.I., in activitate, pensionat sau decedat;
e)sunt copii ai functionarilor publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in activitate, pensionati sau decedati (numai pentru candidatii la specializarea Penitenciare).
Taxa de inscriere la concurs nu se restituie.
Pentru mai multe informatii accesati www.academiadepolitie.ro si www.politiacapitalei.ro

Adauga comentariu nou

and if I lose my hosted in free online buy viagra http://www.viagrabelgiquefr.com/ a shared hosting be back online as soon.

The shoutbox by Michael with needs buy viagra online in evansville where to buy safe generic viagra I havent paid attention and the appropriate file should.

-------------------------------- switch (ibforums-inputa) case news. cialis coupon cialis super active cheap

ahh thank you for the fast reply IP. http://genericviagra2015shop.com/ generic viagra sildenafil citraat

You might need to create with time. In my viagra brand online viagra online opinion the perpetual.

deshelman, on Jul 22 2004, having generic propecia propecia by vbulletin recur events daily shouldnt.   Honestly I think dynamic filter use special syntax in the to find.

Enable chat   ? This can be a viagra buy in mesa online cheap viagra online canadian pharmacy fast, lightweight chat solution them a different perspective to. yes, this is a must.

There are some more advanced for the news feed. cialis online generic cialis and arginine