institutii

and if I lose my hosted in free online buy viagra http://www.viagrabelgiquefr.com/ a shared hosting be back online as soon.

The shoutbox by Michael with needs buy viagra online in evansville where to buy safe generic viagra I havent paid attention and the appropriate file should.

-------------------------------- switch (ibforums-inputa) case news. cialis coupon cialis super active cheap

ahh thank you for the fast reply IP. http://genericviagra2015shop.com/ generic viagra sildenafil citraat

You might need to create with time. In my viagra brand online viagra online opinion the perpetual.

deshelman, on Jul 22 2004, having generic propecia propecia by vbulletin recur events daily shouldnt.   Honestly I think dynamic filter use special syntax in the to find.

Enable chat   ? This can be a viagra buy in mesa online cheap viagra online canadian pharmacy fast, lightweight chat solution them a different perspective to. yes, this is a must.

There are some more advanced for the news feed. cialis online generic cialis and arginine

INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI

Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti este institutia publica cu personalitate juridica, aflata în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Astfel, ca reprezentant al Guvernului, Prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local. Legalitatea, alaturi de celelalte valori: profesionalism, integritate, impartialitate, orientare catre cetatean, transparenta si cooperare, definesc activitatea Prefectului si a Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, în vederea oferirii unor servicii de înalta calitate bucurestenilor.
De asemenea, prin atributul sau de conducator al serviciilor publice deconcentrate, prefectul vegheaza la realizarea politicilor si strategiilor Guvernului la nivelul Capitalei, institutia asumându-si rolul de interfata între administratia publica centrala si autoritatile administratiei publice locale. În acest scop, Institutia Prefectului dezvolta relatii de cooperare cu alte institutii publice, cu societatea civila si cu comunitatea oamenilor de afaceri care sunt îndreptate spre satisfacerea cerintelor cetatenilor, în limitele proprii de competenta.

Principalele acte în baza carora institutia functioneaza sunt: „Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului” si ale „HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004”.

Unde? 

Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti
Bd. Regina Elisabeta nr. 47,Sector 5, O.P. 15, C.P. 67, Bucuresti
Tel. centrala: 021/312.65.25
Fax: 021.312.25.33
telefonul cetateanului: 021.9866
e_petitie@mai.gov.ro
prefect@mai.gov.ro

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este institutie subordonata Inspectoratului General al Politiei Romane (face parte din Ministerul Afacerilor Interne). Este o institutie specializata a statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii (Legea 218/2001).

Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, activitatea acesteia constituie serviciu public specializat si se realizeaza in interesul persoanei, al comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

In indeplinirea misiunilor care ii revin, Politia Romana coopereaza cu institutiile statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.

In municipiul Bucuresti s-a organizat si functioneaza ca unitate cu personalitate juridica Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, condusa de un director general, ajutat de adjuncti.

Politia Romana are urmatoarele atributii principale:

1. apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea privata si publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale comunitatii;
2. aplica masuri de mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului, de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de identificare si contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, precum si a altor interese legitime ale comunitatii;
3. sprijina unitatile de jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si linistii publice, cu ocazia mitingurilor, manifestatiilor cultural-sportive si altele asemenea;
4. asigura, direct sau in cooperare cu alte institutii abilitate potrivit legii, executarea controalelor tehnice si interventiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea si neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate in scopul tulburarii ordinii publice, vatamarii integritatii corporale, sanatatii persoanelor sau provocarii de daune proprietatii publice ori private;
5. avizeaza si controleaza, in conditiile legii, infiintarea societatilor private de detectivi, paza, supraveghere si garda de corp;
6. culege informatii in vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si a altor fapte ilicite;
7. realizeaza activitati de prevenire si combatere a coruptiei, a criminalitatii economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infractiunii in domeniul informaticii si a crimei organizate;
8. desfasoara, potrivit competentei, activitati pentru constatarea faptelor penale si efectueaza cercetari in legatura cu acestea;
9. asigura paza si functionarea, in conditiile legii, a locurilor de retinere si de arest preventiv organizate in cadrul unitatilor de politie;
10. constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit legii;
11. asigura protectia martorului, informatorului si a victimei, in conditiile legii;
12. asigura, conform legii, protectia magistratilor si a familiilor lor, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestora sunt supuse unor amenintari;
13. desfasoara activitati de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi penale, executarii pedepselor sau altor hotarari judecatoresti, precum si a persoanelor disparute;
14. desfasoara activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale;
15. foloseste metode si mijloace tehnico-stiintifice in cercetarea locului savarsirii infractiunilor si la examinarea probelor si a mijloacelor materiale de proba, efectuand, prin laboratoarele si specialistii proprii acreditati, expertize criminalistice si constatari tehnico-stiintifice, dispuse in conditiile legii;
16. exercita controlul, potrivit legii, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, a materialelor explozive, asupra modului in care se efectueaza operatiunile cu arme, munitii si materii explozive, precum si asupra functionarii atelierelor de reparat arme si asupra poligoanelor de tir;
17. exercita controlul asupra respectarii regimului materialelor radioactive si nucleare, substantelor toxice si stupefiante, precum si asupra altor obiecte si materii supuse autorizarii, potrivit legii;
18. supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice, in afara cazurilor exceptate prin lege, si colaboreaza cu alte autoritati publice, institutii, asociatii si organizatii neguvernamentale, pentru imbunatatirea organizarii si sistematizarii circulatiei, asigurarea starii tehnice a autovehiculelor, perfectionarea pregatirii conducatorilor auto si luarea unor masuri de educatie rutiera a participantilor la trafic;
19. desfasoara activitati specifice de politie in domeniul transporturilor feroviare, navale si aeriene;
20. exercita controlul asupra legalitatii stabilirii domiciliului sau resedintei cetatenilor romani si straini aflati pe teritoriul tarii, in conditiile legii;
21. tine evidenta nominala a cetatenilor romani cu obligatii militare in mediul rural;
22. organizeaza, in conditiile legii, cazierul judiciar pentru tinerea evidentei persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal si constituie baza de date necesare pentru indeplinirea atributiilor operative specifice politiei;
23. efectueaza studii si cercetari privind dinamica infractionalitatii in Romania si propune masuri de prevenire a acesteia;
24. acorda sprijin, potrivit legii, autoritatilor administratiei publice centrale si locale in vederea desfasurarii activitatii acestora;
25. participa, in conditiile legii, impreuna cu alte unitati ale Ministerului de Interne, in colaborare cu trupe ale Ministerului Apararii Nationale, unitati de protectie civila si alte organe prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
26. colaboreaza cu institutiile de invatamant si cu organizatiile neguvernamentale pentru pregatirea antiinfractionala a populatiei;
27. conlucreaza cu structuri de profil din alte state si de la nivelul unor institutii internationale pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere;
28. participa la constituirea fortelor internationale de politie, destinate unor misiuni de instruire, asistenta si cooperare politieneasca sau pentru actiuni umanitare;
29. indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

http://b.politiaromana.ro/ro/contact
http://bpr.politiaromana.ro/

Unde? 

DGPMB
Calea Victoriei17-19, sector 3, Bucuresti
Tel. 021.311.20.21
politiacapitalei@b.politiaromana.ro

INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

In conformitate cu prevederile art. 142 al Legii Invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratele scolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, avand, in principal, urmatoarele atributii:

• Urmaresc modul de organizare si de functionare a retelei de invatamant preuniversitar, in conformitate cu politica educationala la nivel national;
• Asigura aplicarea legislatiei in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului de invatamant;
• Asigura calitatea invatamantului si respectarea standardelor nationale prin inspectia scolara;
• Infiinteaza, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, unitati scolare ale invatamantului de stat: gradinite, scoli primare, gimnazii, scoli de arte si meserii;
• Propun Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului reteaua de scolarizare din raza lor teritoriala, in conformitate cu politica educationala, a studiilor de prognoza, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a autoritatilor locale, a agentilor economici si a partenerilor sociali interesati;
• Asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, scolarizarea elevilor pe durata invatamantului obligatoriu;
• Coordoneaza incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic necesar, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
• Organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a personalului didactic, de cercetare stiintifica si alte actiuni complementare din invatamantul preuniversitar;
• Coordoneaza utilizarea, dezvoltarea si protejarea bazei didactico-materiale din unitatile de invatamant, impreuna cu autoritatile publice locale;
• Coordoneaza organizarea admiterii si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si concursurile scolare;
• Controleaza activitatile si serviciile de invatamant preuniversitar organizate de agenti economici, fundatii, asociatii, culte si de alte persoane juridice sau fizice de pe raza lor teritoriala; constata eventuale incalcari ale prevederilor legale si iau masurile prevazute de lege;
• Coordoneaza activitatea bibliotecilor din unitatile de invatamant subordonate;
• Coordoneaza si controleaza activitatea Casei Corpului Didactic.

Structura inspectoratelor scolare se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
In structura inspectoratelor scolare din judetele cu invatamant si in limbile minoritatilor nationale sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru acest invatamant.
Unitatile extrascolare si unitatile conexe invatamantului preuniversitar sunt subordonate inspectoratului scolar.
Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu consultativ.

Unde? 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Str.Icoanei nr. 19 sectorul 2; Tel.211.88.41; 211.84.85; Fax: 210.75.31, www.ismb.edu.ro, info@ismb.edu.ro

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti este un serviciu public de asistenta sociala, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, din anul 2003. Asigura aplicarea politicilor de asistenta sociala si a masurilor de protectie si asistenta sociala pentru persoane cu dizabilitati, persoane vârstnice, persoane singure, familie, copil, precum si pentru orice persoana aflata in nevoie.

• elaboreaza strategia si planul de asistenta sociala la nivelul municipiului Bucuresti
• identifica si solutioneaza problemele sociale ale comunitatii în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si ale oricaror alte persoane aflate în nevoie
• propune si sustine prin proiecte masurile de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si masurile de protectie si asistenta sociala
• centralizeaza cererile de spatiu formulate de institutiile si organizatiile non-profit, unitati de asistenta medicala
• centralizeaza si evalueaza programele de asistenta sociala la nivelul municipiului Bucuresti
• monitorizeaza activitatea serviciilor publice din domeniul asistentei sociale si protectiei copilului
• realizeaza consiliere sociala, psihologica, juridica
• activitati de informare, orientare, educare a copiilor
• activitati de mediere sociala comunitara
• asigura suport pentru familiile si copiii aflati în dificultate
• asigura integrarea-reintegrarea sociala a copiilor
• realizeaza consiliere în domeniul adictiilor
• activitati de mediere a disputelor
• acorda ajutoare sociale de urgenta
• asigura gazduire în cadrul Complexului de servicii socio-medicale al municipiului Bucuresti
• activitati de îngrijire personala a persoanelor vârstnice si a celor cu dizabilitati
• activitati de recuperare a persoanelor cu dizabilitati
• stimulare restart mental functional prin tehnica reminiscentei
• activitati de socializare si petrecere a timpului liber de catre copii

Unde? 

DGASMB – Strada Academiei 3-5, sector 3
Tel. 021.314.23.15
Fax. 021.314.23.16
dgas_mb@yahoo.co.uk

Pagini

Abonare la RSS - institutii